Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia

19.06.2013

Podczas Walnego Zebrania 19 czerwca 2013 r. uchwalona została zmiana w zarządzie, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej skarbnik Moniki Tomaszewicz przez Bożenę Kuszelę zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu.