O.Mega – nowe miejsce na mapie kulturalnej

Stowarzyszenie zakupiło w maju 2021 roku obiekt w centrum Ińska, który został przeznaczony na galerię sztuki, miejsce spotkań, edukację filmową i artystyczną oraz społeczne archiwum Ińskiego Lata Filmowego.

Otwarcie galerii odbyło się 12 sierpnia 2023 roku podczas jubileuszowej 50. edycji Ińskiego Lata Filmowego

Prowadzona jest zbiórka pieniędzy na działalność galerii. Wpłat można dokonywać na specjalne konto:
37 9375 1041 5507 4258 2000 0020

Festiwal Ińskie Lato Filmowe

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe jest organizacja festiwalu filmowego Ińskie Lato Filmowe. Strona internetowa festiwalu znajduje się pod adresem ilf.org.pl.

To jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych. Koncentruje się szczególnie na kinematografii Europy Wschodniej oraz zjawiskach, które dotykają tematyki odrębności kulturowej w kinie światowym. Dużo miejsca zajmują obrazy komentujące w odważny sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Festiwal promuje również kino młodych twórców.

Impreza odbywa się w uroczej miejscowości Ińsko na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Zachodnie). Charakter parku określa krajobraz polodowcowy – czyściutkie jeziora, wąwozy, głazowiska oraz liczne lasy.

Pierwsze Ińskie Lato Filmowe odbyło się w pierwszej połowie sierpnia 1973 roku. Inicjatorami tego wydarzenia byli Bohdan Kowalski – ówczesny powiatowy kierownik wydziału kultury, Doland Paszkiewicz – aktywny działacz DKF “Kontrasty” w Szczecinie, oraz Kazimierz Dec – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ińsku.

Stowarzyszenie organizuje festiwal od 2005 roku.

Stałe miejsce w programie Ińskiego Lata Filmowego od lat zajmują pokazy najnowszych filmów polskich połączone ze spotkaniami z twórcami. Gośćmi uroczego Ińska byli m.in. Maciej Drygas, Janusz Gajos, Robert Gliński, Jerzy Hoffman, Agnieszka Holland, Jerzy Kawalerowicz, Jan Kidawa-Błoński, Jan Jakub Kolski, Grzegorz Królikiewicz, Eryk Lubos, Lech Majewski, Jacek Petrycki, Anna Seniuk, Piotr Szulkin, Krzysztof Zanussi.