O nas

Stowarzyszenie powstało podczas spotkania założycielskiego 6 grudnia 2004 roku z inicjatywy osób działających przy organizacji festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Podczas spotkania założycielskiego zostały określone cele działania Stowarzyszenia oraz rozpoczęły się prace nad statutem.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 sierpnia 2005 roku z siedzibą w Ińsku.

Począwszy od 32. edycji w roku 2005 Stowarzyszenie jest współorganizatorem festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Dzięki powołaniu Stowarzyszenia podniesiona została ranga festiwalu dzięki realizacji możliwości pozyskiwania środków na organizację festiwalu ze źródeł dotychczas niedostępnych oraz możliwości prowadzenia całorocznej pracy nad organizacją imprezy.

Wyróżnienia i nagrody

2012 Nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe
2012 Wyróżnienie w uznaniu zasług dla Powiatu Stargardzkiego otrzymane od Starosty Stargardzkiego
2013 Srebrny Gryf Zachodniopomorski otrzymany od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2013 Nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe
2015 Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe

Zarząd

Beata Radziszewska – Prezes

Teresa Działoszewska – Wiceprezes

Adam Bortnik – Wiceprezes

Bożena Kuszela – Skarbnik

Beata Stelter – Członek

Członkowie

Stowarzyszenie liczy obecnie 27 członków, głównie z obszaru powiatu stargardzkiego i Szczecina.

Członkowie Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania 21 czerwca 2011 r.

od lewej: Bohdan Kowalski, Krzysztof Działoszewski, Bożena Kuszela, Beata Radziszewska, Teresa Działoszewska, Maria Jarmoszko-Pożdał, Małgorzata Frymus, Beata Pryma, Marek Kisio, Barbara Pastuła, Adam Bortnik, Przemysław Lewandowski, Teresa Kunka, Filip Stelter, Beata Stelter i Jacek Gałkowski